föreningen

Poesiföreningen bildades på Lundellska skolan (även kallad Skrapan) i Uppsala 1991 efter ett framträdande av Bruno K. Öijer på SVT. föreningen publicerade två diktsamlingar och framförde vid flera tillfällen sina dikter offentligt ackompanjerat av improviserad musik. medlemmarna fortsatte att träffas och skriva poesi och några år senare kom föreningens tredje diktsamling.

efter ytterligare några år av dåligt underhåll av websidan plockades all dikter bort till förmån för en fysisk bok. och nu, ännu fler år senare är alltså åter dikterna tillgängliga här.

medlemmar

när föreningen skapades 1991 fanns tolv medlemmar. tio av dessa blev under årens lopp publicerade i föreningens diktsamlingar, en medverkade enbart vid föreningens musikaliska framträdanden samt en skapade legitimitet i form av ordförande så att föreningen kunde få bidrag från skolans rektor. föreningens namngivna medlemmar är: