2000-10-02

Bruno K. Öijer - en biografi

Denna biografi över Bruno K. Öijer har sammanställts av Pär Mosse utifrån främst Johan Lindholms specialarbete i svenska från 1995 och Johan Svedjedals Gurun och Grottmannen. Utöver detta har ett antal tidningsartiklar och intervjuer studerats och Göran Moe har bidragit med korrekturläsning och en hel del synpunkter. Denna biografi publicerades först 2000 men fick en mindre uppdatering 2002.