2000-09-25

Gurun on Grottmannen

Gurun och Grottmannen är en samling essäer av Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Boken innehåller fem essäer som behandlar totalt sex olika författares sätt att förhålla sig till den litterära marknaden. En av dessa författare är Bruno K Öijer. Svedjedal analyserar Öijers självpåtagna utanförskap mot bakgrund av sjuttiotalets förlagskris och periodens syn på poesi som ett politiskt medel.