1991-03-15

Monotona Bekännelser 1

Grönländska Gravar

snöig tystnad över de dimhöljda bergen
vågornas bränningar mot de karga stränderna
fåglar som förr så livligt häckade
äro nu som bortspolade
valar som stred för sina arma liv
har valkyriorna för länge sedan hämtat

dova ekon från förfäders röster
sliter min själ i stycken
hjältar som fordom oss visade vägen
framgent vilar sex fot under mark
grönländska gravar av tjälen frusna
vittnar om urtida ismer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar