1992-11-08

Morbida Nycker 22

Predikan

ur de strategiskt placerade högtalarna 
mässades det under folkets nästan sakrala åhörande:
 
det är tid att göra det dom vill
tid att uppslukas av prefabricerade
löften utan sanningsvärde
tid att sluta tänka eftersom
alla vet bättre eller saknar allt
som kan liknas vid intelligens
tid att ljuga inom sin bekantskapskrets
då deras leenden är som uppspydd galla på tallriken
tid att göra det dom vill
tid för njurbälte 
då vibrationerna från själsliga motorer havererar
i en gyttja mörare än graven
tid att utnyttja allt och alla
genom allmänt svineri
tid att göra det dom vill
ingen tid för kärlek
eller liknande kriminell verksamhet
ingen tid för existens
eller andra oberättigade medvetandeformer
ingen tid att förnimma
då allt är djävulskt relativt
ingen tid att be
bara tid att göra det dom vill...
 
folket lysnade idogt, begrundade allt i sitt hjärta,
förfärades lite därav för att slutligen resignera och vandra hem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar