1992-11-08

Morbida Nycker 3

- * -

Någon springer
längre bort i värmediset
Rädd som ett hjälplöst barn
som satts ut 
för att tas av motorvägen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar