1991-03-15

Monotona Bekännelser 19

Kall Gryning

biskoparnas smutsgrå isblock flyter
flyter längs dödens radioaktiva flodfåra
där statyetter av slagg
förtrycker krossade medborgares barn 
med skräckens kärnstridsspetsar
de grunda bokhyllornas härskare
i sadismens glömda bibliotek
vid de grusade drömmarnas blodbestänkta torg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar